คืน *

คงต้องจำไว้ว่าคืนนี้เป็นคืนที่
สับสน
ทรมาน
เหนื่อย
อ่อนล้า
หนักหนาสาหัส
คืนหนึ่งในชีวิต

ทั้งงาน และคำตอบ


มนุษย์มีชีวิตอยู่กับประโยคคำถาม และตายพร้อมกับคำตอบ
ที่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด


บางคนก็ตายพร้อมคำถาม

เพราถามอะไรที่หาคำตอบไม่ได้~*
003512
29 ก.ย. 2552 เวลา 05:31 น.
ไม่ใช่ทุกคนที่ตายพร้อมกับ
คำถามหรือคำตอบ
004089
1 ต.ค. 2552 เวลา 01:23 น.
You need to think a lot befor doing something. All you actions have consequences.
23 ก.ย. 2554 เวลา 19:46 น.
That insight solves the prmobel. Thanks!
Giovanni
2 ก.ค. 2556 เวลา 03:11 น.
Shoot, so that's that one spuposes.
Marcus
2 ก.ค. 2556 เวลา 06:23 น.
Could you write about Phyciss so I can pass Science class?
Anton
2 ก.ค. 2556 เวลา 19:01 น.
I can alrdaey tell that's gonna be super helpful.
Nicat
2 ก.ค. 2556 เวลา 21:35 น.
Wow! That's a really neat aswenr!
Alyn
2 ก.ค. 2556 เวลา 21:48 น.
That's a slick answer to a chlgeanling question
Pedro
4 ก.ค. 2556 เวลา 17:47 น.
That's an intelligent answer to a difficult qeustoin xxx
Constance
4 ก.ค. 2556 เวลา 18:42 น.
A mnitue saved is a minute earned, and this saved hours!
Sparky
4 ก.ค. 2556 เวลา 19:54 น.
Captcha
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่คุณเห็นลงในช่องว่างด้านขวา
อ่านเลขชุดนี้ไม่ออก? ขอตัวเลขชุดใหม่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic